Snack Box 6 : ขนม 2 ชิ้น A + C + น้ำผลไม้ ราคา 84 บาท

Snack Box 6 : ขนม 2 ชิ้น A + C + น้ำผลไม้ ราคา 84 บาท

ชุดของว่าง Snack Box ชุดที่ 6 – เลือกเบเกอรี่ได้ 2 ชิ้น จาก A 1 ชิ้น และ C 1 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย เบเกอรี่ A : เค้กลูกเกด, พายลูกตาล, บัตเตอร์เค้ก, มาเบิ้ลเค้ก เบเกอรี่ C : กะหรี่พัฟไก่, เดนิชเพสตรี้, แยมโรล, โรลใบเตย, โรลช็อกโกแลต, โรลกาแฟ, โรลเผือก,...
Snack Box 5 : ขนม 2 ชิ้น A + B + น้ำผลไม้ ราคา 75 บาท

Snack Box 5 : ขนม 2 ชิ้น A + B + น้ำผลไม้ ราคา 75 บาท

ชุดของว่าง Snack Box ชุดที่ 5 – เลือกเบเกอรี่ได้ 2 ชิ้น จาก A 1 ชิ้น และ B 1 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย เบเกอรี่ A : เค้กลูกเกด, พายลูกตาล, บัตเตอร์เค้ก, มาเบิ้ลเค้ก เบเกอรี่ B : ขนมปังชาเขียวถั่วแดง, บลูเบอร์รีเพสตรี้, ขนมปังไส้กรอกไก่, เลมอนโรล ราคาชุดละ 75 บาท...
Snack Box 4 : ขนม 1 ชิ้น D + น้ำผลไม้ ราคา 65 บาท

Snack Box 4 : ขนม 1 ชิ้น D + น้ำผลไม้ ราคา 65 บาท

ชุดของว่าง Snack Box ชุดที่ 4 – เลือกเบเกอรี่ D ได้ 1 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย เบเกอรี่ D : ชิกเก้นโรล, ทูน่าพัฟ, ครัวซองไส้กรอกไก่ และซินนามอนโรล ราคาชุดละ 65 บาท เบเกอรี่ D ชิกเก้นโรล ซินนามอนโรลทูน่าพัฟ...
Snack Box 3 : ขนม 1 ชิ้น C + น้ำผลไม้ ราคา 60 บาท

Snack Box 3 : ขนม 1 ชิ้น C + น้ำผลไม้ ราคา 60 บาท

ชุดของว่าง Snack Box ชุดที่ 3 – เลือกเบเกอรี่ C ได้ 1 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย เบเกอรี่ C : กะหรี่พัฟไก่, เดนิชเพสตรี้, แยมโรล, โรลใบเตย, โรลช็อกโกแลต, โรลกาแฟ, โรลเผือก, ซอสเซจโรล, พายสับปะรด, พายไก่เห็ด, พายไก่หยองน้ำพริกเผา ราคาชุดละ 60 บาท เบเกอรี่ C...
Snack Box 2 : ขนม 1 ชิ้น B + น้ำผลไม้ ราคา 50 บาท

Snack Box 2 : ขนม 1 ชิ้น B + น้ำผลไม้ ราคา 50 บาท

ชุดของว่าง Snack Box ชุดที่ 2 – เลือกเบเกอรี่ B ได้ 1 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย เบเกอรี่ B : ขนมปังชาเขียวถั่วแดง, บลูเบอร์รีเพสตรี้, ขนมปังไส้กรอกไก่, เลมอนโรล ราคาชุดละ 50 บาท เบเกอรี่ B ขนมปังชาเขียวถั่วแดง ขนมปังไส้กรอกไก่ บลูเบอร์รีเพสตรี้ เลมอนโรล น้ำผลไม้รวม...
Snack Box 1 : ขนม 1 ชิ้น A + น้ำผลไม้ ราคา 45 บาท

Snack Box 1 : ขนม 1 ชิ้น A + น้ำผลไม้ ราคา 45 บาท

ชุดของว่าง Snack Box ชุดที่ 1 – เลือกเบเกอรี่ A ได้ 1 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย เบเกอรี่ A : เค้กลูกเกด, พายลูกตาล, บัตเตอร์เค้ก, มาเบิ้ลเค้ก ราคาชุดละ 45 บาท เบเกอรี่ A เค้กลูกเกด พายลูกตาล บัตเตอร์เค้ก มาเบิ้ลเค้ก น้ำผลไม้รวม มีส่วนประกอบของแครอทส้ม สับปะรดส้ม...