ประวัติความเป็นมาของร้านพัฟแอนด์พาย – About Puff & Pie by Thai Catering

Puff & Pie Bakery ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณปลายปี พ.ศ. 2538 โดยฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยเปิดสาขาแรกที่หน้าอาคารรักคุณเท่าฟ้า ขึ้นมาเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อบริหารบุคลากร อุปกรณ์ที่มีอยู่ของฝ่ายครัวการบินให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นการสร้างรายได้เพิ่ม เนื่องจากฝ่ายครัวการบินต้องสูญเสียรายได้จากการบริการอาหารบนเครื่องบิน สืบเนื่องจากนโยบายของบริษัทฯ ที่งดให้บริการอาหารฯ สำหรับเที่ยวบินที่ไม่ตรงมื้อ

ดังนั้นจึงได้ทดลองเปิดขายเบเกอรีเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ดังกล่าว และปรากฏว่าเมื่อเปิดดำเนินการแล้ว ผลิตภัณฑ์เบเกอรีและชุดของว่างกล่องของร้านพัฟแอนด์พาย ได้รับความนิยมจากลูกค้าอย่างรวดเร็ว และสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ฝ่ายครัวการบิน เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด จึงทำให้ฝ่ายครัวการบิน ให้ความสำคัญกับกิจการร้านพัฟแอนด์พายอย่างจริงจัง โดยตั้งเป้าหมายว่าจะต้องสร้างรายได้จากกิจการพัฟแอนด์พาย ให้เป็นรายได้หลักอีกทางหนึ่ง เพิ่มเติมจากรายได้จากงานจัดเลี้ยง และรายได้จากการผลิตและบริการอาหารขึ้นเครื่องบิน

ฝ่ายครัวการบิน จึงดำเนินการขยายสาขาร้านพัฟแอนด์พายเพิ่มขึ้น โดยในระยะแรกจะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นของ บริษัท การบินไทย เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานที่จะได้รับประทานขนมเบเกอรีและชุดของว่างกล่องที่มีคุณภาพดี ได้มาตรฐาน และราคาถูก และต่อมาจึงขยายสาขาเพิ่มขึ้นในที่ต่างๆ เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าในเขตอื่นๆ ได้อย่างทั่วถึง เช่น สถานที่ราชการ และรัฐวิสาหกิจอื่น นอกจากนี้ยังมีร้านพัฟแอนด์พายเฉพาะกิจตามศูนย์การค้า และงานแสดงสินค้าต่างๆ

ซึ่งผลิตภัณฑ์พัฟแอนด์พาย ได้รับการตอบรับจากลูกค้าที่ดีและต่อเนื่อง ฝ่ายครัวการบิน จึงได้พิจารณาที่จะขยายตลาดโดยเปิดโครงการร้านพัฟแอนด์พาย Whole Sales ให้บุคคลภายนอกที่สนใจกิจการเบเกอรีเข้าร่วมประกอบธุรกิจนี้ในชื่อ พัฟแอนด์พาย (ผู้แทนจำหน่าย) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2550 เป็นต้นมา

รูปแบบของร้านพัฟแอนด์พาย ส่วนใหญ่ จะก่อสร้างเป็น KIOSK มีหลังคาผ้าใบสีส้ม เป็นสัญลักษณ์ จำหน่ายเบเกอรี่และชุดของว่างกล่อง รวมถึงอาหารสำเร็จรูป ทั้งอาหารไทย จีน และฝรั่ง ในชื่อของผลิตภัณฑ์ TAKE HOME รวมทั้งผลิตภัณฑ์เอื้องหลวงที่ฝ่ายผลิตและบริการภาคพื้นเป็นผู้ผลิตวางจำหน่ายด้วย

เพื่อให้การจัดการคุณภาพ สุขลักษณะ และความปลอดภัยอาหาร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เราได้ประยุกต์ใช้ ระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากลเชิงบูรณาการ โดยนำระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001, การจัดการความปลอดภัยอาหาร HACCP, มาตรการพื้นฐานด้านสุขลักษณะที่ดี GMP และมาตรฐานระบบการจัดการอาหารฮาลาล HALAL มาใช้ในการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพและบริการ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบบริการแก่ลูกค้า

สั่งชุดของว่าง!!! โทรเลย!!!

เวลา 08.00-19.00 โทร. 02-235-8684, 02-235-8685
นอกเวลาทำการ โทร. 085-062-2244, 081-721-9281
เปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

Puff & Pie - Snack Box Delivery

นึกถึงอาหารว่าง นึกถึง "พัฟแอนด์พาย"
เบเกอรี่อร่อย สะอาด สดใหม่ทุกวัน จากครัวการบินไทย
มอบโอกาสให้เรา เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของคุณ

กรุณาโอนชำระค่าสินค้าและบริการ เข้าบัญชีบริษัทเท่านั้น

สะดวก ปลอดภัย มั่นใจ เชื่อถือได้