Snack Box 1 : ขนม 1 ชิ้น A + น้ำผลไม้ ราคา 45 บาท

Snack Box 1 : ขนม 1 ชิ้น A + น้ำผลไม้ ราคา 45 บาท

ชุดของว่าง Snack Box ชุดที่ 1 – เลือกเบเกอรี่ A ได้ 1 ชิ้น ในชุดมีน้ำผลไม้ 1 ถ้วย เบเกอรี่ A : เค้กลูกเกด, พายลูกตาล, บัตเตอร์เค้ก, มาเบิ้ลเค้ก ราคาชุดละ 45 บาท เบเกอรี่ A เค้กลูกเกด พายลูกตาล บัตเตอร์เค้ก มาเบิ้ลเค้ก น้ำผลไม้รวม มีส่วนประกอบของส้ม ฝรั่ง...