X ClosePuff & Pie Snack Box on Facebook

Puff and pie : puff & pie: puffpie : puff and pie: puff&pie : puffpie : puff and pie : puff&pie : puffpie : puff and pie: puff&pie: puffpie:

Puff & Pie : พัฟแอนด์พาย การบินไทย : Bakery โปรโมชั่น ม.ค.2557 สั่ง 100 กล่อง ส่งฟรี (ในเขตกรุงเทพชั้นใน) : cupcakes : แยมโรล : เค้กกล้วยหอม : puff and pie: puff&pie: puffpie: snack box: Coffee Break: snack box: Coffee Break:snack box: Coffee break:puff and pie: puff&pie: puffpie:

puff and pie: puff&pie: puffpie : puff and pie: puff&pie: puffpie:puff and pie: puff & pie: puffpie : puff and pie: puff&pie : puffpie : puff and pie: puff&pie : puffpie : puff and pie: puff & pie: puffpie : puff and pie: puff&pie : puffpie : puff and pie: puff&pie : puffpie : puff and pie: puff & pie: puffpie : puff and pie: puff&pie : puffpie : puff and pie: puff&pie : puffpie : puff and pie: puff & pie: puffpie : puff and pie: puff&pie : puffpie : puff and pie: puff&pie : puffpie : puff and pie: puff & pie: puffpie : puff and pie: puff&pie : puffpie : puff and pie: puff&pie : puffpie : puff and pie: puff & pie: puffpie : puff and pie: puff&pie : puffpie : puff and pie: puff&pie : puffpie : puff and pie: puff & pie: puffpie : puff and pie: puff&pie : puffpie : puff and pie: puff&pie : puffpie :

puff & pie : puff and pie : puffandpie : puff pie : puffpie : puff&pie : puff & pie การบินไทย : puff pie การบินไทย : puff and pie การบินไทย : puff&pie การบินไทย : snack box การบินไทย : snack box : puff & pie delivery : puff and pie delivery : พัฟแอนด์พาย : พัฟแอนด์พายการบินไทย : Bakery การบินไทย : อาหารกล่องการบินไทย : อาหารว่างการบินไทย : puff & pie สาขา : puff&pie สาขา : puff and pie สาขา

puff and pie, puff&pie, puffpie

   
 
 

Puff & Pie การบินไทย:

Puff&Pie | ร้าน puff & pie | puff pie ครัวการบิน ไทย | พัฟแอนด์พาย | puffpie | puff and pie delivery | puffandpie ครัว การบินไทย

โปรโมชั่นพิเศษจาก Puff & Pie Snack Box Delivery จัดส่งฟรี เมื่อสั่ง Snack Box อาหารว่าง อาหารกล่อง ครบ 100 กล่องขึ้นไป (เฉพาะเขตกรุงเทพฯชั้นใน)

Puff & Pie Promotion


puff and pie company

ชุดที่
รายละเอียด snack boxes
ราคา 37 บาท ประกอบด้วย ขนม 1 ชิ้น ( B ) + น้ำผลไม้ 1 ถ้วย
ราคา 40 บาท ประกอบด้วย ขนม 1 ชิ้น ( C ) + น้ำผลไม้ 1 ถ้วย
ราคา 45 บาท ประกอบด้วย ขนม 2 ชิ้น ( A + B )
ราคา 55 บาท ประกอบด้วย ขนม 2 ชิ้น ( B + C )
ราคา 55 บาท ประกอบด้วย ขนม 2 ชิ้น ( A + B ) + น้ำผลไม้ 1 ถ้วย
ราคา 60 บาท ประกอบด้วย ขนม 2 ชิ้น ( A + C ) + น้ำผลไม้ 1 ถ้วย
ราคา 65 บาท ประกอบด้วย ขนม 2 ชิ้น ( B + C ) + น้ำผลไม้ 1 ถ้วย

 

Puff&Pie Bakery การบินไทย
 
“puff
 
“puff
 
“puff
 
“puff
 
“puff
 
“puff
 
“puff
 
“puff
 
“puff
 
“puff
 
“puff
 
“puff
 
“puff
 
“puff
 
“puff
 
“puff
 
“puff
 
“puff
 
“puff
 
“puff
 

 

Puff & Pie www.puffpie.net , puffpie, puff and pie, coffee break,กาโตว์เฮาส์, อาหารจัดการประชุม, puffandpie, puff&pie, งานฌาปนกิจ

Puff & Pie: Puff Pie: Puff and Pie, puffspies, Coffee Break, งานฌาปนกิจ,

Puff & Pie : puff & pie : puff and pie : puffandpie : puff pie : puffpie : puff&pie : puff & pie ารบินไทย : puff pie การบินไทย : puff and pie การบินไทย : puff&pie การบินไทย : snack box : ารบินไทย, puffpie : puff & pie delivery : puff and pie delivery : พัฟแอนด์พาย : ัฟแอนด์พายการบินไทย : Bakery การบินไทย : อาหารกล่องการบินไทย : อาหารว่างการบินไทย : puff & pie สาขา : puff&pie สาขา : puff and pie สาขา : Puff Pie : Puff and Pie : puffspies : Coffee Break : งานฌาปนกิจ :
Click here: Download Snack Box Menu

Puff&Pie | puff pie ครัวการบิน ไทย | ร้าน puff & pie | พัฟแอนด์พาย | puffpie ครัว การบินไทย | puff&pie delivery

Puff & Pie, Puff Pie, Puff and Pie, puffspies, Coffee Break, งานฌาปนก

Copyright © 2010 Puff&Pie All Rights Reserved.

puff & pie | puff&pie | puff and pie | snack box | puff pie | puffpie | การบินไทย | ครัวการบินไทย | วัด | กาโตว์เฮาส์

Powered by search engine optimization